Sini Pohjola

Psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja.

Olen psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja. Pohjakoulutukseltani olen psykologi. Työskentelen nuorten ja aikuisten kanssa. Teen enimmäkseen pitkiä psykoterapioita sekä lisäksi lyhyttä psykoterapiaa tarkemmalla fokuksella. Kuulun Kelan kuntoutuspsykoterapian ja HUS palvelusetelipsykoterapian palveluntuottajiin. Olen työskennellyt jo pitkään yksityisenä psykoterapeuttina, mitä edeltäen minulla on julkiselta puolelta vuosia työkokemusta mm. erikoissairaanhoidosta lasten- ja nuorisopsykiatrialta. Työnohjaan myös mielelläni, hoidollista työtä, ja etätyöskentely onnistuu hyvin, joten välimatka ei ole ongelma.


"Study the science of art.
Study the art of science.
Develop your senses -
especially learn how to see.
Realize that everything
connects to everything else."
- Leonardo Da Vinci -

Mitä psykodynaaminen psykoterapia on?

Tapaamme tiiviisti ja säännöllisesti. Psykodynaamisessa psykoterapiassa voit puhua vapaasti kaikesta, mitä mielessäsi on, turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä, omaan tahtiisi. Pysähdymme yhdessä kuuntelemaan ajatuksiasi ja tunteitasi, kehontuntemuksiasi, minäkuvaasi ja kehonkuvaasi, kokemuksiasi ja vuorovaikutussuhteitasi tässä ja nyt sekä elämänhistoriasi varrella, pyrkien ymmärtämään näitä kaikkia ja niiden välisiä yhteyksiä. Mitä enemmän alkaa havainnoimaan ja ymmärtämään itseään, sitä enemmän yleensä tulee tilaa ja vaihtoehtoja elää juuri omannäköistään elämää, yrittää olla aidosti se kuka on, lempeyttä ja hyväksymistä itseä kohtaan ja helpotusta sitä kautta mm. ihmissuhteisiin ja oireisiin. Psykodynaamisen työskentelyn tavoitteena on kyky tarkastella asioita monesta kulmasta ja sietää keskeneräisyyttä ja elämän ristiriitaisuutta, löytää tiedostamattomina vaikuttavia tekijöitä tietoisiksi, saavuttaa riittävä sisäisen eheys ja rauha, joustavuus elämän haasteissa, ettei tarvitse vain reagoida vaan voi kuunnella itseään ja tehdä tietoisia valintoja, ymmärrys, miten oma historia vaikuttaa tähän hetkeen ja näin mahdollisuus muuttaa halutessaan toimintamallejaan eli siis vapaus kuunnella omia ajatuksiaan ja tunteitaan, omaa mieltään ja kehoaan, elämää ohjaavina tekijöinä.

Kenelle? 

Usein psykoterapiaan hakeudutaan, kun oma olo ja mahdolliset oireet käyvät liian hankaliksi (esim. masennus, ahdistus, pelot, pakko-oireet, dissosiaatiokokemukset, stressi, huolet, uupumus, merkityksettömyyden ja tyhjyyden kokemus, yksinäisyys, sosiaaliset vaikeudet, syömisen ja nukkumisen vaikeudet, somaattiset oireet). Nykyinen elämäntilanteesi voi olla kuormittava, huolestuttava tai jokin elämässäsi on voinut aktivoida aiempia hankalia oloja ja kokemuksia. Varsinkin jos lapsena ja varhaisnuorena jää paljon yksin, omaan varaansa, tai kokee liikaa sen ikäisen kestokyvylle, selviytymisestäkin huolimatta jää paljon tunnekuormaa, painolastia, joka käsittelemättömänä saattaa aktivoitua myöhemmissä elämänvaiheissa, tässä hetkessä, yllättävilläkin tavoilla. 

Lue halutessasi lisää esim. kouluttajayhteisöni sivuilta:

Suhtaudun intohimolla työhöni. Haluan kehittyä, kouluttautua ja ymmärtää lisää. Ennen kaikkea haluan tehdä käytännön psykoterapiatyötä, missä olen kiinnostunut kohtamaan, kuka ja millainen juuri sinä aidosti olet. Suhtaudun lämmöllä ja arvostuksella siihen, minkä kaiken hankalan kanssa olet ollut ja minkä kanssa nyt tulet psykoterapiaan.